2016. jún 10.

A "Kassák-kód"

írta: Savaria MHV Múzeum
A "Kassák-kód"

A MA kiállításra való készüléskor szükségszerű volt, hogy Kassák képzőművészetével is foglalkozzak. Mindez nem volt ellenemre, ugyanakkor bizonytalanságot is éreztem. Én pont azokat a jelenségeket kutattam, amelyek az avantgárd 1920-as évekbeli hanyatlásával kapcsolatosak. Ezen belül is a figuratív ábrázolások új irányzatai érdekeltek. Az én világomhoz képest Kassák húszas évekbeli kompozíciói túl sterilnek tűntek De. Természetes, hogy az ember ízlése folytán azt keresi másban, ami esetleg nincs is benne, de talán mégis…kas1.jpg

A kapaszkodót az jelentette, hogy akkoriban készültek Kassák ú.n. „számozott versei”. Milyen képi világ jelenik meg ezekben? Lehetséges, hogy Kassák képzelete színesebb és gazdagabb volt, mint a kompozíciói?  Nagy különbséget láttam: színek árnyalatok, térbeli dimenziók, és hangulatiság (többnyire negatív, lemondó) Ha ehhez hozzávesszük új elemként vizuális költészetét, akkor tovább bonyolódik a történet.

Volt egy konferencia, amelynek  a „Kassák-kód” volt a címe. A kód egyszerre jelenti a titkot és a megfejtés lehetőségét. E tekintetben már jóval többet mondhatnak Kassák absztrakt kép-feladványai. Szó sincs róla, hogy meg kell fejteni Kassákot. Maradjanak meg a titkok. Kérdések azért lehetnek…

Gálig Zoltán művészettörténész

Szólj hozzá

Szombathelyi Képtár