2020. ápr 27.

Fokossal vágták fejbe, de túlélte

írta: Savaria MHV Múzeum
Fokossal vágták fejbe, de túlélte

Fiatal férfi koponyája a vasvári domonkos kolostor temetőjéből

A hagyomány szerint IV. Béla király által alapított, a 13. század közepén már biztosan létező kolostor a legrégebbi, ma is álló domonkos rendi épületegyüttes. A rendház belső udvarán 2009-2010 folyamán végeztünk régészeti kutatásokat, melynek során egy 13-16. századi temető 89 sírját tártuk fel. Az udvaron és a 15. századi északi kerengő alatt feltárt férfi-, női és gyermeksírok jelenléte egyértelművé tette, hogy a Szent Kereszt-templom mellett egy világi jellegű temető működött.  A sírokban előkerült tárgyak és viseleti elemek (érmék, csatok, párizsi kapcsok, gyűrűk, kontytű, lemezes és gyöngyös párták) alapján a temető használata a kolostor alapítása és a szerzetesek 1557-es elköltözése közé datálható. Miután a domonkos testvérek a török veszély miatt Győrbe és Nagyszombatra költöztek, az épület magánkézre került és megerődítve katonai célokat szolgált. 1684-ben Széchényi György érsek a kolostort visszajuttatta a rendnek, amelyben 1950-ig tevékenykedtek a domonkos szerzetesek. Emléküket ma a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény őrzi.

vasvar_koponya_foto1.jpg
Az 54. számú temetkezés Ny-K-i irányú sírgödrébe koporsóban elhelyezett 25-35 éves férfi koponyáján a homlokcsont középvonalában fokostól (kisebb fejszétől) származó gyógyult sérülés látható. Az ütés erősségét mutatja, hogy a sebzés mindkét irányban repedésszerűen jelentősen meghosszabbodott.

vasvar_koponya_foto1.jpg
Az ásatás munkatársa volt dr. Kiss Gábor régész és dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész. Az embertani anyag feldolgozását dr. habil. Tóth Gábor antropológus végezte. 

Fotó: Tárczy Tamás

dr. Pap Ildikó Katalin
régész, Savaria Múzeum


dr. habil. Tóth Gábor
antropológus

Szólj hozzá