2021. jan 29.

"Egyedül te vagy az enyém"

írta: Savaria MHV Múzeum
"Egyedül te vagy az enyém"

Pálinkásbutykosok a 18. századból

A butykosok szűk nyakú, hasas pálinkás edények, elszűkülő szájukon kis kiöntővel. Az elnevezés abból adódik, hogy a szűk nyakú edényből bugyogva, bugyborékolva ömlik ki a folyadék. A kifejezés 1669-ben jelent meg először írott forrásokban, eredetileg mázas korsót, cserépedényt jelölt. Az üvegből készült butykosok – mint a kiállított darabok – már nem korsó formájúak, hanem hasáb testű, kisebb méretű ivóedények.

img_20210107_114432.jpg

Az első ilyen típusú butykosokat a 17. század végén Erdélyben, a porumbáki üveghutában dolgozó német üvegesek készítették, a közeli szászlakta vidékek megrendelői kívánságára. A technika továbbélése a következő században is a német mestereknek volt köszönhető. A butykosok túlnyomórészt Erdélyben készültek, ritkábban a Dunántúlon, illetve Felső-Magyarország északi részén található hutákban is gyártottak ilyen termékeket.

A színtelen, áttetsző üvegből készült butykosok pálinka vagy más égetett italok, továbbá szerelmi bájital vagy orvosság tárolására szolgáltak. Az üvegek formába fúvással készültek, a kész üvegtesteket utólag díszítették színes, opak, azaz átlátszatlan zománcfestéssel. A festéshez fehér, piros, kék, zöld, sárga és fekete színeket használtak.

img_5379_jo.jpg

A pálinkásbutykosok jellegzetes típusa a figurális díszítésű üvegek, amelyekből négy darab található a Smidt Múzeum gyűjteményében.

A nyolcoldalú hasáb testű, élein legömbölyített üvegek magassága 11-15 cm közötti. Egy kivételével mindegyiket alacsony, rövid, ónkupak fedi, amelyet többnyire melegen ragasztottak az üveg nyakrészéhez. Szájátmérőjük 0,4-2 cm között változó. A butykosok különböző méretekben készültek, űrtartalmuk 1-3 dl között mozog.

Az üvegek előoldalán életképszerű jelenetet megidézve egy-egy nő- vagy férfialak található, akik német ruházatot viselnek. A férfialakok (gavallérok) a kezükben poharat tartanak, a velük ellentétes irányba néző női alakokat pedig nyakukban kereszttel ábrázolták.  A pálinkásbutykosok oldalsó és felső részeit változatos növényi ornamentika és különböző geometriai formák díszítik.

img_20201014_143741_egybe.jpg

A butykosok hátoldalán különböző német nyelvű feliratok olvashatóak. A nagyobb méretű, nőalakos butykos hátoldalára például az „Egyedül te vagy az enyém” szöveg került. Ugyanezen az üvegedényen évszám is található, amely utal arra, hogy a tárgyat 1745-ben készítették. A többi butykos is 18. századi, de azok pontos készítési idejét nem ismerjük. A feliratból azonban következtethetünk arra, hogy ezek az üvegek is német nyelvterületen készültek.

 

Felhasznált irodalom:

Magyar néprajzi lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977
Veres László: Magyar népi üvegek. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 1989Veres László: Üvegművességünk a XVI-XIX. században. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2006

 

Dr. Hollerné Mecséri Annamária
történész, intézményvezető
Smidt Múzeum

Szólj hozzá